FINSKILLS 2022

14 October 2022
FINSKILLS 2022 CONFERENCE is an anual event organized by Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finansowej.

Tagi: konferencja, prelegenci, tłumaczenia symultaniczne, studio 3D, branding, zaangażowanie uczestników, ankiety, backstage, transmisja 

KONFERENCJA SRK SF: FINSKILLS 2022 to coroczne wydarzenie organizowane przez  Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego, poświęcone tematyce zmieniających się wymogów kompetencyjnych w sektorze finansowym w kontekście zmian technologicznych zachodzących wraz z jego rozwojem. Konferencja dedykowana jest pracownikom sektora finansowego, między innymi banków, firm działających na rynku kapitałowym, firm ubezpieczeniowych, instytucji nadzoru sektora finansowego i związków zawodowych działających w sektorze, a także nauczycielom akademickim i studentom szkół wyższych studiującym kierunki w danym obszarze. Motywem przewodnim 6. edycji konferencji było omówienie przyszłości kadr sektora finansowego oraz próba odpowiedzi na pytanie: Jak sektor finansowy sprosta wyzwaniu transformacji środowiska pracy do modelu atrakcyjnego dla młodych ludzi, tak aby zaangażowali się w wykorzystanie usług finansowych dla budowy zrównoważonego świata?

Wyzwania

 • duża liczba prelegentów łączących się zdalnie,
 • możliwość dalszego uczestniczenia w konferencji dla prelegentów zdalnych bez konieczności zmiany linków i ponownego logowania się do wydarzenia,
 • przygotowanie tła 3D dla prowadzących wydarzenie oraz potrzeba wyświetlania zewnętrznej prezentacji jako element tła 3D,
 • wyeksponowanie brandingu organizatorów oraz niestandardowych elementów graficznych
 • zwiększenie zaangażowania uczestników, w tym potrzeba stworzenia ankiet, których wyniki w szybkim tempie byłyby prezentowane na konferencji 
 • tłumaczenie przemówień prelegentów pochodzących z Ukrainy z języka ukraińskiego na język polski oraz tłumaczenie dla tych prelegentów przemówień i komunikacji po polsku na język ukraiński 

Program KONFERENCJI SRK SF: FINSKILLS 2022 sugerował, że miała ona gościć aż 28 prelegentów łączących się do przemówień zdalnie. Oprócz tego w konferencji brało udział dwóch prowadzących, którzy z kolei mieli nadawać transmisję ze studia nagraniowego. W tym celu potrzebne było przygotowanie tła 3D przedstawiającego lobby eventu, na którym osadzona miała być interaktywna prezentacja dla prowadzących. 

Branding organizatorów miał być wyświetlany nie tylko jako element tła 3D, ale także w różnych przestrzeniach na platformie, a w wyznaczonych miejscach miały zostać osadzone wybrane przez nich niestandardowe elementy graficzne. Dodatkowo organizatorzy zasugerowali, że chcieliby zwiększyć zaangażowanie uczestników podczas wydarzenia poprzez tworzenie ankiet na chacie, których wyniki w szybkim tempie byłyby prezentowane na prezentacji.  

Największym wyzwaniem podczas wydarzenia miały być tłumaczenia symultaniczne dwóch prelegentów pochodzących z Ukrainy. Potrzebne więc było tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski dla publiki oraz z języka polskiego na ukraiński bezpośrednio dla tych prelegentów.

Rozwiązania

 • hybrydowa formuła konferencji, gdzie prowadzący wydarzenie byli nagrywani w studiu, a prelegenci łączyli się zdalnie, 
 • unikatowy token logowania, który nie wymaga od prelegentów przelogowywania się na konto zwykłego uczestnika
 • personalizacja szablonu tła 3D z różnymi elementami logo organizatorów i sponsorów
 • personalizacja landing page’a oraz przestrzeni eventowej z wyeksponowanym brandingiem organizatora, zawarcie flagi Ukrainy na widoku głównym platformy,
 • różne sposoby angażowania uczestników: publikowanie ankiet na chacie, zachęty prowadzących, publikowanie wyników ankiet w transmisji live,
 • symultaniczne tłumaczenie z języka ukraińskiego na polski dla publiki podczas przemówień prelegentów z Ukrainy oraz z języka polskiego na ukraiński słyszalne tylko dla prelegentów z Ukrainy.

Zarówno łączący się zdalnie prelegenci, jak i stacjonarnie nagrywani prowadzący otrzymali wysoki poziom wsparcia od platformy - prelegenci mieli do wyboru opcję automatycznego bądź osobistego testu transmisji, zaś prowadzący mieli do dyspozycji pomoc w studiu nagraniowym. Tło 3D, na którym się pojawili podczas wystąpień, zostało w pełni spersonalizowane różnymi elementami zawierającymi logo organizatorów oraz interesariuszy, np. osadzonym trójwymiarowo znakiem patrona PARP. Oprócz tego cała przestrzeń eventowa oraz landing page zostały stworzone w taki sposób, by eksponowały zarówno branding organizatorów, jak i inne niestandardowe grafiki (np. flagę Ukrainy, która została osadzona na widoku głównym platformy).

Zaangażowanie uczestników zostało zwiększone poprzez użycie ankiet, które nawiązywały do tematów poruszanych przez prelegentów i były na bieżąco publikowane na czacie. Część ankiet pojawiała się dwukrotnie - przed i po wystąpieniu prelegenta - aby porównać, jak prelekcja zmieniła opinie uczestników. Równocześnie organizatorzy wydarzenia zachęcali do aktywności na chacie oraz do odpowiedzi na ankiety. Wyniki ankiet były zbierane, poddawane obróbce graficznej i prezentowane live podczas prezentacji

Przemówienia prelegentów pochodzących z Ukrainy były tłumaczone symultanicznie dla publiki na język polski, z kolei przemówienia i wypowiedzi w języku polskim były dla nich tłumaczone na język ukraiński. Tłumaczenia z ukraińskiego na polski były udostępniane na scenie głównej, a z ukraińskiego na polski tylko dla ukraińskojęzycznych prelegentów znajdujących się na Backstage’u.

 

Prowadzący wydarzenie na personalizowanym trójwymiarowym tle

Transmisja live z osadzoną na tle 3D interaktywną prezentacją oraz ankiety na czacie, które miały na celu zwiększenie zaangażowania uczestników

 

Rezultaty i wnioski

Użyte sposoby na zwiększenie zaangażowania okazały się owocne - uczestnicy wydarzenia byli aktywni zarówno na chacie, jak i w ankietach. Stosunek między liczbą obecnych uczestników w danej chwili, a liczbą oddanych głosów w ankiecie wahał się między 60% a 70%.